Lån uten sikkerhet

Av og til har man behov for ekstra penger. Dersom man ikke har mulighet til å ta opp et lån med sikkerhet i f.eks. bolig, kan et lån uten sikkerhet være et alternativ. Det er imidlertid viktig å være klar over at et lån uten sikkerhet er dyrere enn lån der man kan stille sikkerhet. Grunnen til dette er at bankene ikke får sikret seg mot betalingsmislighold på en like god måte. Et lån uten sikkerhet kalles også for forbrukslån.

Selv om lån uten sikkerhet er et dyrere alternativ enn lån med sikkerhet, betyr det ikke at man nødvendigvis skal skygge unna slike lånealternativer. Dersom du har uforutsette kostnader og trenger ekstra penger midlertidig, kan et forbrukslån være et fornuftig alternativ. Ved slike lån spør ikke bankene hva du skal bruke pengene til, og du kan bruke lånet til å betale regninger, pusse opp hjemme, kjøpe nye møbler o.l. Du står altså fritt til å disponere pengene slik du vil.

Før du tar opp et lån uten sikkerhet er det imidlertid viktig at du har en plan for hvordan du skal betale lånet tilbake. Husk at renten på forbrukslån begynner å løpe umiddelbart, i motsetning til f.eks. på kredittkort – der du gjerne har en rentefri periode hvor du kan betale tilbake det lånte beløpet uten å måtte betale renter.

Renter på lån uten sikkerhet

Som nevnt innledningsvis er et forbrukslån er relativt dyrt lån, og grunnen til dette er at bankene står uten sikkerhet dersom du misligholder lånet. Siden bankene tar en større risiko, velger de derfor også og ta seg bedre betalt for lånet. Det bankene tjener på er rentene og eventuelle gebyrer tilknyttet lånet. Siden bankene vil tjene mer på lånet, er derfor rentene på lån uten sikkerhet høyere enn på f.eks. boliglån eller billån.

Når du vurderer renten på lån, så er det den effektive renten som er viktig å se på. Den effektive renten inkluderer alle kostnader tilknyttet lånet. På lån uten sikkerhet ligger den effektive renten normalt på mellom 15 % og 30 %, men renten kan ligge lavere og høyere også.

Dersom du vurderer å ta opp et forbrukslån er du naturligvis interessert i så lave kostnader på lånet som mulig. Det er derfor viktig at du sjekker vilkårene hos de ulike lånetilbyderne, og at du sørger for å velge et lån med så gunstig rente som mulig.

Hvem kan få lån uten sikkerhet?

Siden bankene ikke får sikkerhet når de innvilger forbrukslån, så er de nødvendigvis strenge med hvem som får innvilget et slikt lån. Bankene ser særlig på betalingsvilje og betalingsevne. I tillegg opererer bankene normalt med en aldersgrense på 20 år til 23 år for at man i det hele tatt skal kunne få innvilget lån.

Når det gjelder betalingsevnene så er bankene opptatt av din inntekt for å se hvordan du kan betale tilbake lånet og for å avgjøre hvor mye du får låne. For å få innvilget et lån uten sikkerhet vil du som hovedregel måtte kunne vise at du har en fast inntekt. Hvor god inntekt du må ha vil variere i forhold til hvor mye penger du ønsker å låne. Bankene vil også se på hvor mye gjeld du allerede har, Har du f.eks. mye kredittkortgjeld fra før, vil dette påvirke om du får innvilget et forbrukslån eller ikke.

Betalingsviljen er også viktig når bankene vurderer søknader om lån uten sikkerhet. I dette mener vi at du ikke bør ha en dårlig betalingshistorikk med betalingsanmerkninger. Planlegger du å søke et usikret lån, bør du i det minste gjøre opp gammel forfalt gjeld, slik at betalingsanmerkningene forsvinner.