Beste rente på lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet har normalt en langt høyere rente enn f.eks. boliglån. Grunnen er enkel. Bankene tar en større risiko når de låner deg penger uten å ha sikkerhet for pengene de låner ut. Derfor tar de seg også bedre betalt for å låne deg pengene.

Skal du ta opp et lån uten sikkerhet er det derfor viktig at du så langt det lar seg gjøre søker å sørge for at du oppnår en så lav rente som mulig på lånet ditt, og i denne artikkelen viser vi deg hvordan du bør gå frem.

Rentene på usikrede lån varierer kraftig

Rentene bankene og andre lånetilbydere tilbyr på lån uten sikkerhet varierer kraftig. Ved usikret lån er det særlig den effektive renten du bør være bevisst på. Det er den effektive renten som gir deg et fullstendig bilde av dine totale kostnader på lånet. Denne viser alle kostnader du må betale for lånet.

Effektiv rente på lån uten sikkerhet ligger normalt på mellom 15 og 30 prosent. Selv en forskjell på 1 til 2 % rente kan utgjøre en stor forskjell på hvor mye lånet vil koste deg.

Ta du opp et usikret lån på 200 000 kroner med en effektiv rente på 30 %, vil du betale 60 000 kroner i bare rentekostnader på lånet ditt hvert år. Har lånet en rente på 15 % slipper du unna med rentekostnader på «bare» 30 000 kroner årlig.

Jo bedre kredittvurdering desto bedre rente

Når du søker om lån uten sikkerhet foretar bankene en kredittvurdering av deg. Her vurderer bankene både din betalingsvilje og din betalingsevne. Når banken vurderer din evne til å betjene lånet ser de primært på din inntekt og hvor mye gjeld du har fra før. Inntekten bør være fast og over en viss størrelse. Hvor stor inntekt du må ha beror på hvor mye du vil låne. Ved vurdering av betalingsvilje ser bankene på om du har misligholdt gjeld tidligere og om du har betalingsanmerkninger. Du må være forberedt på å kunne dokumentere både betalingsvilje og betalingsevne.

Jo bedre du kommer ut av en kredittvurdering desto gunstigere effektiv rente vil bankene kunne tilby deg. Ønsker du en best mulig rente på lån uten sikkerhet bør du derfor sørge for å rydde opp i økonomien din før du søker om lån.

Søk lån uten sikkerhet hos flere aktører

Det er imidlertid også slik at hvilken rente du blir tilbudt kan variere fra bank til bank. Før du søker et lån uten sikkerhet bør du derfor undersøke vilkårene hos flere ulike lånetilbydere. De fleste banker som tilbyr usikret lån har oversikt over sine vilkår på nettsidene sine. Det finnes i tillegg en rekke internettjenester som gir deg muligheten til å søke om lån uten sikkerhet hos flere aktører samtidig. Her kan du sende inn en enkelt lånesøknad som blir videresendt til flere ulike lånetilbydere, og du vil få tilbud fra flere aktører samtidig. På den måten er det enkelt å få oversikt over hvem som kan tilby deg best vilkår og best effektiv rente.