Refinansiere kredittkortgjeld med lån uten sikkerhet

Nordmenns kredittkortgjeld øker stadig, og stadig flere nordmenn sliter med å betale ned kredittkortgjelden sin. Dersom har høy kredittkortgjeld bør du vurdere å refinansiere denne gjelden. Dette er lurt både for å samle kreditt kos flere kredittkortselskaper til ett lån, samt for å oppnå en lavere rente og dermed reduserer kostnadene på lånet ditt.

Derfor er refinansiering lurt

Kredittkort er den låneformen som har de høyeste rentene på markedet. Den effektive renten på kredittkort (det er denne renten som er viktig), er gjerne på mellom 25 % og 30 %. Kredittkort lønner seg kun dersom du betaler ned alt du skylder før den rentefrie perioden utløper. Da koster lånet deg ingenting. Deler du imidlertid opp betalingen i mange terminer begynner de dyre rentene å løpe.

Har du allerede opparbeidet deg en høy kredittkortgjeld med løpende renter betaler du for det første en meget høy rente og du har gjerne gjeld hos flere ulike kredittkortleverandører.

Tenk hvor mye enklere det hadde vært dersom du bare hadde et lån og forholde deg til, og rentene på dette lånet var inntil halvparten av de rentene du hadde i dag. Nettopp derfor er det lurt å vurdere å refinansiere kredittkortgjeld med et lån uten sikkerhet. Et lån uten sikkerhet kalles gjerne et forbrukslån, og fungerer slik at banken låner deg penger uten å sikre seg med pant i f.eks. bolig eller andre gjenstander. Dette gjør naturligvis lånet dyrere enn f.eks. boliglån, men lån uten sikkerhet er har likevel en effektiv rente som gjerne er langt lavere enn på kredittkort.

La oss ta et eksempel:

Si at du har kredittkortgjeld på 100 000 kroner med en løpende årlig effektiv rente på 30 %. Ser man bort fra at du betaler ned litt på lånet hver måned, vil bare rentene på dette kredittkortet koste deg 30 000 kroner i året. Dette er penger banken tjener på at du har gjeld hos dem, og dette må du betale i tillegg til å tilbakebetale pengene du faktisk har lånt.

Refinansierer du derimot kredittkortgjelden med et usikret lån med en rente på 15 % blir bildet med ett helt annet. Nå har du et lån der rentene koster deg 15 000 kroner i året. Du har altså spart 15 000 kroner i rentekostnader per år.

Regnestykket viser at det uten tvil lønner seg å refinansiere dyr kredittkortgjeld med et lån uten sikkerhet.

Hvordan går man frem for å refinansiere kredittkortgjelden?

Dersom du ønsker å refinansiere kredittkortgjelden med et lån uten sikkerhet, bør du for det første skaffe deg oversikt over hvilke kredittkort du har og hvor mye du totalt har i gjeld på disse. Deretter bør du undersøke hvilke aktører på markedet som tilbyr usikret lån. Før du velger en lånetilbyder bør du sammenligne vilkårene hos de ulike aktørene for å få best mulig vilkår på lånet. Det er særlig viktig å se på den effektive renten, da denne kan variere mye fra aktør til aktør.

Når du har funnet en lånetilbyder som ønsker å søke lån hos, fyller du ut en søknad på nettsiden til tilbyderen. Her vil du normalt kunne informere om at du ønsker å bruke lånet til å refinansiere kredittkortgjeld. Det er også lurt å informere om dette, da det er større mulighet for å få innvilget lån. Når du bruker lånet til å innfri annen gjeld øker nemlig ikke forbruksgjelden din totalt sett.

Der du har opplyst at du skal refinansiere kredittkortgjeld eller annen usikret gjeld, vil du ofte allerede under søknadsprosessen få mulighet til å skrive inn hvilke kredittkort du skal refinansiere, hvor mye gjeld du har på de ulike kredittkortene og betalingsinformasjon til disse. Da vil banken automatisk betale ut lånet til de ulike kredittkortene for deg, slik at gjelden på disse blir innfridd. Du sitter igjen med ett lån med lavere rente enn før, og som er enklere å ha oversikt over og betjene.

Det lønner seg altså å refinansiere kredittkortgjeld med et lån uten sikkerhet, men husk å foreta undersøkelser hos de ulike tilbyderne av denne typen lån slik at du sikrer deg best mulige vilkår i forbindelse med refinansieringen.